Nhận khuyến mãi tại fanpage Nhận khuyến mãi tại fanpage

Chính sách bảo mật

Xe Điện Xanh Sài Gòn hiểu rằng chúng tôi có trách nhiệm bảo vệ và tôn trọng quyền riêng tư cũng như chăm sóc dữ liệu cá nhân của bạn.

Chính sách quyền riêng tư này giải thích dữ liệu cá nhân nào chúng tôi thu thập, cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, lý do chúng tôi có thể cần tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho người khác và cách chúng tôi lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn một cách an toàn.

Để rõ ràng, Xe Điện Xanh Sài Gòn có thể vừa là bên kiểm soát dữ liệu vừa là bên xử lý dữ liệu cho dữ liệu cá nhân của bạn trong một số trường hợp nhất định.

Chúng tôi phải thông báo rằng chính sách này có thể thay đổi, vì vậy vui lòng kiểm tra trang web của chúng tôi thường xuyên.

Thông tin chúng tôi thu thập là các dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp

Định nghĩa dữ liệu cá nhân

"Dữ liệu cá nhân" có nghĩa là thông tin về một cá nhân đang sống có thể xác định một cá nhân cụ thể theo tên, ngày sinh và các mô tả khác có trong thông tin và thông tin có thể dễ dàng đối chiếu với các thông tin khác. Nó có nghĩa là một thứ có thể được sử dụng để xác định một cá nhân cụ thể.

Xe Điện Xanh Sài Gòn có thể thu thập dữ liệu cá nhân của bạn từ các nguồn sau:

Dữ liệu thông tin bạn cung cấp khi đăng ký vào danh sách gửi Email của chúng tôi, đặt hàng hoặc liên lạc với chúng tôi. Ví dụ:

 • Thông tin cá nhân (tên, email, địa chỉ, điện thoại, v.v.)
 • Thông tin tài chính (thông tin thanh toán như thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ hoặc chi tiết ghi nợ trực tiếp)

Dữ liệu được tự động thu thập từ thiết bị hoặc trình duyệt web của bạn. Ví dụ:

 • Cookie (thêm thông tin trong phần “Cookie” bên dưới)
 • Các địa chỉ IP
 • Dữ liệu xác định phiên bản và trình duyệt web của bạn

Thông tin từ bên thứ ba

 • Đôi khi chúng tôi nhận được dữ liệu cá nhân của bạn từ bên thứ ba. Ví dụ: nếu chúng tôi thay mặt một công ty khác thực hiện đơn đặt hàng cho bạn (và điều này có thể dẫn đến dữ liệu cá nhân mới được tạo).
 • Chúng tôi có thể thu thập thông tin từ phương tiện truyền thông xã hội mà bạn đã cho phép chúng tôi làm như vậy hoặc nếu bạn đăng trên một trong các trang truyền thông xã hội của chúng tôi.

Cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn

Chúng tôi chỉ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn khi có sự đồng ý của bạn hoặc khi cần thiết để:

 • Thực hiện các đơn đặt hàng cho hàng hóa hoặc dịch vụ (dù được đặt trực tuyến, qua điện thoại hay gặp trực tiếp).
 • Sử dụng cho mục đích tiếp thị của chúng tôi: Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân để giao tiếp với mọi người và quảng bá Xe Điện Xanh Sài Gòn. Điều này bao gồm việc cập nhật cho bạn các ưu đãi, giảm giá và thông tin mới nhất từ Xe Điện Xanh Sài Gòn. Thông tin thêm có trong phần “Marketing” bên dưới.
 • Nghiên cứu và phân tích nội bộ: Chúng tôi tiến hành phân tích về khách hàng và khách truy cập trang web của mình để xác định mức độ thành công của các chiến dịch, hiểu rõ hơn về hành vi và phản hồi cũng như xác định các mẫu và xu hướng. Điều này giúp cung cấp thông tin về cách tiếp cận của chúng tôi đối với hoạt động tiếp thị và bán hàng, đồng thời giúp Xe Điện Xanh Sài Gòn trở thành một tổ chức hiệu quả hơn. Hiểu khách hàng của chúng tôi giúp chúng tôi cung cấp trải nghiệm tốt hơn (ví dụ: thông qua các thông tin liên lạc phù hợp hơn).
 • Nghiên cứu và lập hồ sơ khách hàng: Chúng tôi đánh giá, phân loại và lập hồ sơ dữ liệu cá nhân để điều chỉnh tài liệu, dịch vụ và thông tin liên lạc (bao gồm cả quảng cáo được nhắm mục tiêu) và ngăn tài liệu không mong muốn lấp đầy hộp thư đến của bạn.

Trong bất kỳ trường hợp nào, chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin của bạn cho các mục đích mà thông tin được thu thập (hoặc mục đích khác có liên quan chặt chẽ).

Xe Điện Xanh Sài Gòn không tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ một bên thứ ba nào. Mà không có sự cho phép của bạn, ngoại trừ những trường hợp sau đây:

 • Khi căn cứ vào pháp luật và các quy định và khi cần hợp tác với cơ quan nhà nước, chính quyền địa phương hoặc người được họ ủy thác để thực hiện các công việc theo quy định của pháp luật.
 • Tính mạng, thân thể hoặc tài sản khi cần bảo vệ và khó có được sự đồng ý của người đó.
 • Vì lợi ích hợp pháp của chính chúng tôi (hoặc của bên thứ ba), với điều kiện là quyền của bạn không lấn át những lợi ích này. Ví dụ: nếu bạn đặt hàng từ chúng tôi, tên và địa chỉ của bạn sẽ được chia sẻ với công ty giao hàng. Tuy nhiên, các hoạt động này sẽ được thực hiện theo hợp đồng áp đặt các yêu cầu nghiêm ngặt đối với nhà cung cấp của chúng tôi để giữ bí mật và an toàn thông tin của bạn.

Cách chúng tôi lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn một cách an toàn

Để quản lý an toàn thông tin cá nhân do khách hàng ủy thác cho chúng tôi, nhà cung cấp dịch vụ sẽ thực hiện các biện pháp hợp lý, có tổ chức, vật chất, con người và kỹ thuật, và tại cửa hàng của chúng tôi, chúng tôi xử lý thông tin cá nhân một cách phù hợp theo luật pháp và quy định có liên quan. Ngăn ngừa các rủi ro như truy cập dữ liệu trái phép, mất mát, làm sai lệch và rò rỉ thông tin cá nhân.

Mã hóa & Bảo mật

Chúng tôi sử dụng nhiều biện pháp bảo mật kỹ thuật và tổ chức, bao gồm các công cụ mã hóa và xác thực, để duy trì sự an toàn cho dữ liệu cá nhân của bạn.

Chuyển giao quốc tế dữ liệu cá nhân của bạn

Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập (hoặc xử lý) trong bối cảnh trang web của chúng tôi sẽ được lưu trữ ở Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và các quốc gia khác. Một số người nhận dữ liệu, mà Xe Điện Xanh Sài Gòn chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn có thể ở các quốc gia khác với quốc gia mà dữ liệu cá nhân của bạn ban đầu được thu thập.

Luật pháp ở những quốc gia đó có thể không cung cấp cùng mức độ bảo vệ dữ liệu so với quốc gia mà bạn đã cung cấp dữ liệu của mình ban đầu. 

Tuy nhiên, khi chúng tôi chuyển dữ liệu cá nhân của bạn cho người nhận ở các quốc gia khác, chúng tôi sẽ bảo vệ dữ liệu cá nhân đó như được mô tả trong chính sách quyền riêng tư này và tuân thủ luật hiện hành.

Sử dụng giao thức mã hóa HTTPS/SSL

Để đảm bảo tính bảo mật khi nhập thông tin cá nhân, chúng tôi sử dụng công nghệ SSL (Lớp cổng bảo mật) để ngăn chặn việc chặn, can thiệp hoặc làm sai lệch thông tin này.

* SSL là chức năng mã hóa thông tin để chống nghe lén và làm sai lệch dữ liệu. Bằng cách sử dụng SSL, thông tin có thể được truyền đi an toàn hơn.

Lưu giữ dữ liệu dá nhân của bạn

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được lưu giữ trong thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích được nêu trong chính sách quyền riêng tư này (trừ khi luật hiện hành yêu cầu thời gian lưu giữ lâu hơn). 
Nói chung, điều này có nghĩa là chúng tôi sẽ giữ dữ liệu cá nhân của bạn miễn là bạn vẫn giữ tài khoản Xe Điện Xanh Sài Gòn của mình. 

Đối với dữ liệu cá nhân liên quan đến việc mua sản phẩm, chúng tôi lưu giữ dữ liệu này lâu hơn để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý (chẳng hạn như luật thuế và luật bán hàng cũng như cho mục đích bảo hành).

Quyền của bạn liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn

Bạn có quyền yêu cầu:

 • Truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn.
 • Bản sao điện tử của dữ liệu cá nhân của bạn (tính di động).
 • Chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của bạn nếu nó không đầy đủ hoặc không chính xác.
 • Xóa hoặc hạn chế dữ liệu cá nhân của bạn trong một số trường hợp nhất định do luật hiện hành quy định.

Những quyền này không phải là tuyệt đối. Khi chúng tôi đã nhận được sự đồng ý của bạn cho việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bạn có quyền rút lại sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào.

Nếu bạn muốn yêu cầu một bản sao dữ liệu cá nhân của mình hoặc thực hiện bất kỳ quyền nào khác của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Ngoài ra, nếu bạn đã đăng ký làm người dùng, bạn có thể sửa thông tin cá nhân của mình từ menu "Tài khoản của tôi" trên trang web này.

Marketing

Xe Điện Xanh Sài Gòn yêu cầu khách hàng của mình “chọn tham gia” đối với hầu hết các thông tin liên lạc, bao gồm tất cả các thông tin tiếp thị của chúng tôi.

Điều này có nghĩa là bạn sẽ có lựa chọn về việc bạn có muốn nhận những tin nhắn này hay không và có thể chọn cách bạn muốn nhận chúng (bài đăng, email).

Bạn có thể quyết định không nhận các thông tin liên lạc không cần thiết hoặc thay đổi cách chúng tôi liên hệ với bạn bất kỳ lúc nào. Nếu muốn, bạn có thể truy cập phần “Đăng ký” trong tài khoản Xe Điện Xanh Sài Gòn của mình hoặc liên hệ với chúng tôi.

Tiếp thị không chỉ có nghĩa là chào bán những thứ mà còn bao gồm tin tức và thông tin về:

 • Các sự kiện, hoạt động và nhóm địa phương của chúng tôi
 • Sản phẩm, dịch vụ và ưu đãi
 • Ý tưởng và cảm hứng

Khi bạn nhận được thông tin liên lạc, chúng tôi có thể thu thập thông tin về cách bạn phản hồi hoặc tương tác với thông tin liên lạc đó và điều này có thể ảnh hưởng đến cách chúng tôi liên lạc với bạn trong tương lai.

Cookies

Xe Điện Xanh Sài Gòn sử dụng cookie định danh duy nhất cho cơ chế đăng nhập của khách hàng và giỏ hàng cũng như cookie bổ sung cho tùy chọn người dùng (tiền tệ, v.v.). Những cookie này là cần thiết cho chức năng của trang web.

Khi bạn đồng ý với cửa sổ bật lên cookie tùy chọn của chúng tôi, chúng tôi cũng sử dụng Google Analytics để thống kê trang web sử dụng cookie. Để biết thêm thông tin xin vui lòng truy cập: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Trong trang web này, khi chúng tôi thay đổi thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập, thay đổi mục đích sử dụng hoặc thay đổi chính sách bảo mật, chúng tôi sẽ công khai thông tin đó bằng cách thay đổi nội dung của trang này.

Cập nhật lần cuối vào ngày 24 tháng 05 năm 2023.